O mundo antes da Xerografia
Index Page
Previous Page
Next Page

papelcarbono.jpg

mimeografoedison.jpg

mimeografos.jpg

rectigraph.jpg

ditto.jpg

verifax.jpg

varios tipos copiadora.jpg
Next Page
Previous Page
Index Page
Imagens: cortesia e copyright (c) Xerox Co,PrintingForLess,CreativePro,Gene Gable,David Owen,Simon & Schuster, Inc.,Acervo pessoal.
AAA Web Album Software & Logos